นางสาวสุดใจ  สมัครัตน์ (ยืนกลาง) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดงาน “โครงการบ้านเคหะกตัญญ คลองหลวง 1” โดยมีคณะผู้บริหารจากการเคหะฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เมื่อเร็วๆนี้