นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” โดยมีคณะกรรมการบริหาร บริษัทสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ ร่วมในพิธี ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาคมประกันภัย 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมบริษัทประกันภัยไทย สมาคมบริษัทประกันภัยต่างประเทศ และสมาคมบริษัทประกันภัยจีน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 และเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2510 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้ถือเอาวันที่ 16 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยอย่างเป็นทางการ

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ โดยย้อนหลังไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เพียง 57,657 ล้านบาท ในปี 2540 จากนั้นมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เป็น 218,434 ล้านบาท ในปี 2560

ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการทำงาน สร้างความร่วมมือ และการให้บริการแก่บริษัทสมาชิก ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ในปี 2559 และ 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ติดต่อกัน 2 ปีซ้อนถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เพื่อยกระดับการให้บริการแก่บริษัทสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยและประเทศไทยสืบต่อไป

51 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย คือ บทพิสูจน์ของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นฟันเฟืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน เคียงคู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ