ชัยภูมิจัดงาน “หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ” หนึ่งในธีมงาน ฮ้อนนี้ชัยภูมิม่วนกุ๊บ เปิดประตูศรัทธาเส้นทางนำเที่ยวสงกรานต์ชัยภูมิ ณ วัดพระธาตุชัยภูมิ

บรรยากาศงานมหาสงกรานต์ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ทวีความเข้มข้น คึกคัก มีการจัดกิจกรรมดึงนักท่องเที่ยว เข้าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดงาน “หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ” หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดชัยภูมิ เตรียมพร้อมเปิดประตูศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยวสงกรานต์ชัยภูมิ 12–16 เมษายนนี้ ณ อรุณธรรมสถาน หรือวัดพระธาตุชัยภูมิ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (12 เมษายน 2567) จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมชวนนักท่องเที่ยวเฉลิมฉลองมหาสงกรานต์ 2567 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ หนึ่งเดียวของประเพณีสงกรานต์ คืองาน “หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ” เริ่มจากพิธีตักน้ำจากเขื่อนลำประทาว เพื่อนำมาเข้าพิธีอภิเษกหุงน้ำฮดสรง โดยระหว่างการทำพิธี มีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากเขื่อนลำปะทาว เพื่อคุ้มครองรักษาชาวชัยภูมิให้อยู่เย็นเป็นสุข แสดงออกถึงความศรัทธาและเลื่อมใสของปวงข้าโอกาสพระธาตุชัยภูมิ และสาธุชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา

โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และ พระราชมหาเจติยาภิบาล หรือ เจ้าคุณต่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และประธานโครงการก่อสร้างพระธาตุชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยว นำน้ำขึ้นไปสรงองค์พระบนพระธาตุชัยภูมิ

นอกจากนี้ยังมีขบวนฟ้อนรำ และขบวนแห่น้ำเขื่อนฮดธาตุที่สวยงามอลังการ ซึ่งภาชนะหาบน้ำในขบวนแห่จะมีทั้งบอกคอก (กระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณหนึ่งศอก) และกระบุง (ตะกร้าสาน) คล้องเชือกแขวนกับคานหาบ ซึ่งพิธีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และจะกำหนดให้เป็นเทศกาลงานบุญประจำปี พร้อมนำมาบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น

นักท่องเที่ยสามารถเดินทางมาฮดน้ำพระธาตุได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 น. ในงานนอกจากพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนอีกด้วย

Latest posts