กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนโครงการทุนวิจัย ผ่านโครงการวิจัยรถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการครั้งนี้ได้ดำเนินการส่งมอบผลงานวิจัยให้ทาง รพ.ราชวิถี, ส่งมอบผลงานวิจัยให้ทาง อบจ.สงขลา และส่งมอบผลงานวิจัยให้ทาง อบจ.สุพรรณบุรี มุ่งหวังให้โครงการวิจัยรถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้