เปิดตัวแล้วสำหรับทีเซอร์เกม THE VERSE (เดอะเวิร์ส) ที่ชาวเกมไม่ควรพลาด ซึ่งคณะพัฒนาเกมได้วางแนวเกมเป็น Puzzle Adventure เนื้อเรื่องมีความท้าทาย ผู้เล่นต้องเข้าไปพิชิตทีละด่าน คอนเท้นท์และตัวละครมาจากผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ นิราศ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี นำมาเป็นการเดินเรื่องหลัก ซึ่งจะเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่อยู่แล้ว ผู้เล่นจะเข้าถึงไม่ยาก รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพ เสียง ดนตรีที่ทำไทยให้ (ลุค) อินเตอร์ และไม่ทำอินเตอร์ให้เป็นไทย เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากลอย่างลงตัว

ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านชมทีเซอร์แนะนำเกม เดอะ เวิร์ส คลิ๊กที่ https://youtu.be/o-b6VzWP0ms พร้อมกับติดตามอัพเดตความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊ก : TheVerseGame และ Ictsilpakorn” รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปพัฒนาเกมเดอะเวิรส์ในลำดับต่อไปในลำดับต่อไป โดยผ่านทางลิงก์ t.ly/bIiE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

สำหรับเกมในชื่อ THE VERSE (เดอะเวิร์ส) เป็นการสอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ผ่านมิติที่เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษวัฒนธรรม (Culture Hero) รวมถึงนำผลงานที่คนไทยคุ้นเคยมาดำเนินเรื่องราวในเกม ถือเป็นการขยายขอบเขตของวรรณคดีออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันยิ่งขึ้น เพราะการเล่นเกมในยุคสมัยนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกหรือผ่อนคลาย แต่เกมมีส่วนกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันสูงมากเป็นกิจวัตรของเยาวชนหรือคนยุคใหม่ การที่ทางคณะทำงานได้นำเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของไทย ทั้งประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าตำนาน วรรณคดีไทยมาสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในรูปแบบเกมด้วยมุมมองที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตมากที่สุด

จัดทำขึ้นโดย “ธัชชา” ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสื่อทางประวัติศาสตร์ผ่าน Interactive Storytelling Game ซึ่งมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.ศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมกับคณะโบราณคดี ดุริยางคศาสตร์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์ มีคณาจารย์-นักศึกษาและศิษย์เก่ามาเป็นคณะทำงานแบบบูรณาการร่วมพัฒนาเกมกับผู้มีประสบการณ์ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมผู้ประกอบการเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ทีพ็อท สตูดิโอ ชิน-เอ เซอร์วิส ไทยพีบีเอส ฯลฯ ถือเป็นการดำเนินงานระหว่างภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์