กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: Gender Fair ภายใต้แนวคิด  We’re Different, We’re The Same ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่อยากทำ…เป็นในสิ่งที่อยากเป็น…และทุกคนมีคุณค่าและควรได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงไม่ควรอ้างบรรทัดฐานของสังคมใดเพื่อตัดสินว่าใครมีคุณค่า หรือควรได้รับสิทธิและโอกาสน้อยกว่าหรือเหนือกว่าใครอีกต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงานครั้งนี้  พร้อมด้วยนางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมงานครั้งนี้

ภายในงานยังมีการแสดง “พลังสังคมแห่งความเท่าเทียม” We’re Different We’re The Same จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเวที Gender Talk ช่วงที่ 1 : สังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ…เริ่มต้นที่เรา โดย ศิลปิน ดารา ร่วมกับผู้บริหาร พม.  และ Gender Talk ช่วงที่ 2 : พลังเครือข่ายร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดย UN Women ร่วมกับ ผู้บริหาร พม. และ ศิลปินดารา ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงพลังความเท่าเทียม

พร้อมยังได้เชิญกลุ่มเครือข่ายรับใบประกาศพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “องค์กรความเสมอภาค” ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “พลังเครือข่ายขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย

นอกจากนี้ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ บูธแสดงจากภาคีเครือข่ายภายในบริเวณงาน อาทิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันราชานุกูล, กระทรวงการอุดมศึกษาฯ,  มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF , ทรู ,บริษัท ซีพีแรม จำกัด, บริษัท พี แอนด์ จี, เซ็นทรัลพัฒนา, บริษัท อเด็คโก้ จำกัด เป็นต้น  ตัวอย่าง นิทรรศการแสดงถึงอิสระเสรีภาพ ในความเหมาหลากหลาย Art no wall จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงจากเยาวชน ศิลปินรับเชิญและร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต