นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ นายวิวรรธน์ ปณิธานศิริกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนางสุพร ปณิธานศิริกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 615 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง รองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนที่กำลังขยายตัว ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้