ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง (Urban Ally) เตรียมจัดการประชุมวิชาการแบบโต๊ะกลม Urban Refabricating Allies: Re-fabrication Urbanism 2022 งานเสวนาระดับนานาชาติที่รวบรวมนักคิดและนักวิจัยจากทั่วโลก โดยมุ่งค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการถักทอเมือง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมครั้งนี้ได้รวมนักคิด นักวิจัย ทั่วโลก จากกว่า 12 ประเทศ มานำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการออกแบบเมือง โดยไฮไลต์คือการบรรยายโดยนักวิชาการระดับโลก อาทิ

Johannes Widodo นักอนุรักษ์เมืองและสถาปัตยกรรมแห่งอาเซียน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์ จะมาบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองและมรดกสถาปัตยกรรม Catalina Ortiz นักออกแบบชุมชนเมืองบนรากฐานเศรษฐศาสตร์การเมือง จากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน นำเสนอการออกแบบเมืองผ่านมุมมองลัทธิอาณานิคม

Sharon Zukin นักเขียน นักวิจารณ์ นักขับเคลื่อนสังคมสมัยใหม่จากนิวยอร์ก บรรยายเรื่องการสร้างเมืองในยุคสมัยใหม่ กับกลไกตลาดโลก และความต้องการของคนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมในรูปแบบออนไลน์โดยนักออกแบบ และนักวิชาการจากทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักออกแบบจากนานาประเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเสวนาในรูปแบบโต๊ะกลม 5 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่
Re-Fabricating Urbanism : ทำความเข้าใจอัตลักษณ์เมือง การอนุรักษ์เมือง
Sustainability and Wellbeing : การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
Data Thinking : ข้อมูลและการวิเคราะห์ตัวตนเมือง และโอกาสความท้าทายในอนาคต
Make It Happen : การผลักดันเมืองและชุมชนที่ดี ผ่านเครือข่ายผู้คนและการออกแบบ
Data Art : ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมือง ข้อมูลและศิลปะ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ urbanally.org