วศ.เปิด Lab ต้อนรับ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม พร้อมด้วย ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประชุมหารือและเยี่ยมชมภารกิจ กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย ของกระทรวงอุตสาหกรรม