“SYS” คว้า รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2565

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบ “รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Factory) ประจำปี 2565 ให้กับ นายสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการโรงงานห้วยโป่ง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนโดยรอบเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

Latest posts