บจก.เอ็มวายเอส ซีเคียวริตี้ แอนด์ โพรเทคชั่น กรุ๊ป เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ ล่าสุด นำทีมเจ้าหน้าที่รับมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ หวังสร้างบรรทัดฐานดูแลความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ปวิช ด่านศิริชัย

นายปวิช ด่านศิริชัย กรรมการประธาน บริษัท เอ็มวายเอส ซีเคียวริตี้ แอนด์ โพรเทคชั่น กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดูแลชีวิตและทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการปกป้อง การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการดูแลความปลอดภัย ดังนั้นการใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะถูกตรวจสอบประวัติและได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำงานมาในระดับหนึ่ง และในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญระดับ VIP ดารา – ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน งานคอนเสิร์ต หรือแม้แต่งานมหกรรมแสดงสินค้าต่างๆ เนื่องจากเรามีทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ

สำหรับความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างบรรทัดฐานด้านการรักษาความปลอดภัยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ทั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการคัดเลือกบุคลากรมาร่วมทีม เพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการอีกด้วย

ร้อยตำรวจตรี ภัทรพล มากกล่ำ

ด้าน ร้อยตำรวจตรี ภัทรพล มากกล่ำ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว ยังต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความพร้อมของร่างกายการ โดยเฉพาะการฝึกฝนด้านการปฎิบัติถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องเรียนรู้กระบวนการรับมือกับบุคคลที่มุ่งประสงค์ร้าย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมหรือฝึกฝน อาจได้รับอันตรายในขณะปฎิบัติหน้าที่ได้ และสร้างความเป็นระบบระเบียบในวิชาชีพได้มากที่สุด

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมแบบมืออาชีพแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี