กรมการค้าภายใน จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา ช่วยเกษตรกรช่วง โควิค 19 จัดงาน “ผล-ละ-ไม้ ผล-ละ-มือ” รณรงค์คนไทยอุดหนุนผลไม้ไทย

นางสาวหทัยรัตน์ ทีปประชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพืชผักผลไม้และสินค้าอินทรีย์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวแก้วขวัญ สิริจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมถ่ายภาพทำข่าวงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ จำนวน 4 ครั้ง ภายใต้ชื่องาน “ผล-ละ-ไม้ ผล-ละ-มือ” ณ The Offices at Centralworld ชั้น G กรุงเทพฯ

ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ลำไยจากภาคเหนือ และผลไม้ภาคใต้ อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลองกอง ออกสู่ตลาด กรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกผลไม้ โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการจัดเตรียมสถานที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การบริโภคผลไม้ ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรายได้ให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมากและต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโรคโควิค 19 แล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงด้วย

ทั้งนี้ โดยกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า วันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3 จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกส วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4 จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา วันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2563

ภายในงานดังกล่าว ได้ขนทัพผลผลิตผลไม้จากเกษตรกรภาคเหนือภาคใต้และภาคอื่น ๆ มาจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง ลำไย และผลไม้อื่น ๆ ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายภายในงาน เมื่อซื้อสินค้าภายในงาน ครบ 600 บาท สามารถแลกรับคูปองแทนเงินสด 100 บาท ฟรี สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน ในการนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยอุดหนุนสินค้าผลไม้ของเกษตรกรในงาน “ผล-ละ-ไม้ ผล-ละ-มือ” ณ ห้างเซ็นทรัลทั้ง 4 สาขา

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์