บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หนึ่งในบริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ฯ ส่งมอบน้ำดื่มให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อาทิ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จุดตรวจและคัดกรองโรค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัด ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชลบุรีจังหวัดลำพูน และจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้