Medlab Asia & Asia Health 2023 จับมือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดงานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ Medlab Asia & Asia Health 2023 ในความร่วมมือกับอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานแสดงเครื่องมือแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยคาดว่า จะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 7,500 คน จากภาคส่วนบริการสุขภาพในภูมิภาค รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และตัวแทนจากธุรกิจทางการแพทย์

นายทอม โคลแมน ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้การจัดงาน Medlab Asia & Asia Health 2023 ในครั้งนี้ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแสดงมากขึ้น และเป็นการต่อยอดการจัดงานเต็มรูปแบบมาจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงเวทีทางการค้าให้กับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมทั่วโลกมารวมตัวกัน ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มากกว่า 3,000 รายการ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

“นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ประชุม ได้แก่ การประชุมวิชาการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการประชุมวิชาการทางแพทย์ทั่วไปและสัมมนาธุรกิจเครื่องแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการแบ่งปันความรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางแพทย์ของไทย ซี่งการจัดงาน Medlab Asia & Asia Health เป็นความร่วมมือกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานควบคู่ไปกับงานประชุมวิชาการประจำปีของทางสมาคม”

ในระหว่างงานจัดประชุมจะครอบคลุมเนื้อหาการประชุม ได้แก่ การแพทย์ในอนาคต (Future Health Panel) โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Management) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) การวินิจฉัยระดับโมเลกุล (Molecular Diagnostics) เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) โลหิตวิทยา (Hematology) โดยสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย รังสีวิทยา (Total Radiology) โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย การพยาบาล (Nursing) โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการควบคุมการติดเชื้อ (Patient Safety & Infection Control) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สัมมนาธุรกิจเครื่องมือแพทย์โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย

ด้าน นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดเครื่องมือแพทย์และสินค้าทางการแพทย์ที่มีมากขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบ 100% ของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของวิวัฒนาการด้านเครื่องมือแพทย์ งานแสดงเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,500 ราย จากประเทศในแถบอาเซียนมาร่วมสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ และการทำเจรจาธุรกิจร่วมกัน”

Medlab Asia & Asia Health ได้รับการตอบรับอย่างดีจากวงการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการทางการในหลากหลายสาขาทางการแพทย์ที่ดึงดูดความสนใจของบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์อย่างมาก เนื่องจากเป็นงานแสดงเครื่องมือแพทย์แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จัดประชุมวิชาการ และมีคะแนน CME, CMTE, CPD, CEPA และ CNEU สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้จากวิทยากร 55 คน จาก 15 ประเทศ ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในภูมิภาคได้เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาการดูแลผู้ป่วย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงเครื่องมือแพทย์และเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูหัวข้อการประชุมได้ที่คณะกรรมการจัดงาน โทร. 064-691-7188, Line ID: @medlab.asiahealth หรืออีเมล asiamarketing@informa.com และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.medlabasia.com

Latest posts