โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัด “โครงการตรวจ Covid -19 ฟรี ให้พี่ๆ Taxi Hero” มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ สามารถเข้ามารับบริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Drive Thru ของโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโรงพยาบาลจะให้สิทธิ์ 10 คน ต่อวัน เริ่มตรวจตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน นี้

ทั้งนี้ ผู้ขับแท็กซี่ที่จะเข้ามารับบริการได้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ดังนี้

  1. มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่)
  2. พักอาศัย หรือ ขับรถรับส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณบางนา บางแก้ว บางพลี สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  3. เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) เช่น มีไข้ ไอ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด

ผู้สนใจต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า โทร. 02-080-5999 กด 0 หรือ แอด LINE ไอดี @psuv หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามอาการในเบื้องต้นก่อนว่าอยู่ในเกณฑ์เข้ารับการตรวจฟรีหรือไม่

บริการดังกล่าว เป็นความห่วงใยของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงให้กับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นรถบริการสาธารณะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอย่างมากต่อการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อบรรเทาความกังวลใจ และให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาปริมาณคนไข้ที่เข้าไปรับการตรวจกับโรงพยาบาลรัฐได้อีกทางหนึ่ง