ตม. พร้อมเดินหน้า เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ “26th DGICM 2023”

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (DGICM) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด Building Security, Fostering Collaboration and Sustaining the Future ซึ่งเป็นการประชุมงานตรวจคนเข้าเมืองระดับนานาชาติครั้งสำคัญที่จะมีผู้นำอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้าฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน เข้าร่วม 11 ประเทศ รวมถึงเลขาธิการอาเซียน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศคู่เจรจา +3 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มาร่วมประชุมกันในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ อันจะเกิดประโยชน์แก่การประสานงานและปฏิบัติภารกิจงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเชิญคนไทยและชาวภูเก็ตมาร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ร่วมกันภาคภูมิใจ บันทึกความสำเร็จบทใหม่ กับงานประชุมงานตรวจคนเข้าเมืองระดับนานาชาติ (DGICM) ครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม นี้ ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต

Latest posts