กรุงเทพฯ : คุณนรธา มณีนาค​ นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ พร้อมด้วย พันโท ธีรเดช แก้วกัณหา ผู้เชี่ยวชาญในนามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน​) และ ว่าที่ร้อยตรี จักร์ บุนนาค เลขาธิการสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ให้เกียรติร่วมเสวนาในงาน Dinner Talk ในหัวข้อ “งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ อะไรที่สำคัญและเป็นอนาคต” เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและมีการพัฒนาให้มีมาตราฐานตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดไว้ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ร่วมกับพันธมิตร อาทิ สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย) APSA, อัลฟ่า วัน ซิเคียวริตี้, คาลิเบอร์ ซิเคียวริตี้ และผู้จัดงาน อาร์เอฟ ซิเคียวริตี้ ทีม จัดงานเสวนา “งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหารือในการกำหนดทิศทางของวงการอารักขาบุคคลสำคัญ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสวนาครั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและมีการพัฒนาให้มีมาตราฐานตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดไว้ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของวงการมาร่วมงาน ได้แก่ .ต.อ. อิทธิพล สุขยิ่ง รองคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ คุณสุทธิชัย สายเย็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกบริหารความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสีย และ อาจารย์เอริค ไตรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง งานอารักขาบุคคลสำคัญในบริบทของไทยและต่างประเทศ อะไรที่สำคัญและเป็นอนาคต เช่น การดูแล VIP การยกระดับวิชาชีพอารักขาในไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่เป็นสากล ที่ผู้ประกอบอาชีพควรทราบเพราะเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเมื่อพบเหตอันตราย

สำหรับทุกท่านที่สนใจด้าน “การอารักขาบุคคลสำคัญ” หากต้องการติดต่องาน หรือ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ 02 120 6835 หรือ คุณจักร์ 0991492524, คุณศักดิ์ณรงค์ 0991465252