ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดอาคารสำนักงานโชว์ศักยภาพความเป็น Example of Excellent บริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตอกย้ำความมั่นใจผู้อยู่อาศัยในอาคารทั้งพนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้อาคารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยระบบกรองอากาศ MERV7 และ MERV13 ที่สามารถกรองอากาศได้ละเอียดกว่า PM 2.5 และยังมีระบบกรองฝุ่นทุกจุดในอาคารตั้งแต่ทางเข้า รวมถึงดูแลระบบกรองอากาศด้วยการทำความสะอาดและเปลี่ยนตามกำหนดที่ได้มาตรฐาน ล่าสุดคว้ารางวัล LEED EBOM เป็นอันดับ 3 ของโลก ต่อยอดจากจาก LEED GOLD

นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.นอกจากการเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจไทยแล้วยังมีนโยบายดูแลสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม คุณภาพพนักงาน เราได้ออกแบบอาคารเพื่อสอดรับนโยบายดังกล่าวทั้ง 3 อาคาร 1 อาคาร A เป็นออฟฟิศ B เป็นอาคารเปิด C อาคารจอดรถ พื้นที่ใช้สอย 60,000 กว่า ตร.ม. เปิดใช้งานปี 2559 มีผู้ใช้บริการมาเฉลี่ยวันละกว่า 2,200 คน เดือนละกว่า 70,000 คน นโยบายการดูแลอาคารการป้องกันฝุ่นถือเป็นมาตรการที่ ตลท. ให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ทำให้เราได้รับรางวัลมากมาย ปี 2562 เราได้ fitwel ,LEED EBOM ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้เป็นอันดับ 3 ของโลก ถือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ เพราะแม้เราจะเป็นอาคารขนาดใหญ่แต่สามารถรักษาคุณภาพอากาศได้ โดยรางวัลนี้ต่อยอดจากเดิมที่ได้รางวัล LEED NC (Gold) ในตอนสร้างอาคารในตอนแรก ทั้งหมดถือเป็นรางวัลด้าน well being ที่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคน ในอาคาร

สำหรับตัวอาคารเรามีการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในทุกจุดเริ่มจากทางเข้าอาคาร มีพรมดักฝุ่นเพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าอาคารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถัดมาเป็นประตูหมุนก่อนเข้าล็อบบี้เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้ามากเกินไป และถ้าเข้ามาก็จะอยู่แค่โถงต้อนรับแต่ก็มีฝุ่นในโถงที่วัดได้เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถเข้ามาในอาคารได้ ส่วนอาคารในอาคารเข้าทางดาดฟ้า เรามีตัวดูดเฟรชแอร์ เรียกว่า Precool Air Handing Unit ( PAU) เรามีตัวกรองอากาศ 2 แบบ คือกรองหยาบที่กรองได้ 0.3 – 1 ไมครอน (MERV7)และมีตัวกรองละเอียดที่กรองได้ละเอียดกว่า PM 2.5 (MERV13) ส่วนฝุ่นที่มาจากเครื่องพิมพ์เราได้ออกแบบเครื่องพิมพ์ไม่ให้อยู่ภายในอาคาร

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพย์กรและวิศวกรรม บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ ตลท. กล่าวว่า พลัสฯบริหารอาคารด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน ทั้งการนำนวัตกรรม IOT และ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับอาคาร ตลท.ซึ่งเป็นอาคาร Example of Excellent ที่พลัสฯดูแลอยู่ก็เป็นอาคารที่มีแนวนโยบายบริหารแบบ well being และ Indoor Air Quality เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ พลัสฯในฐานะผู้ดูแลอาคารมีหน้าที่สานต่อนโยบายตลท.ที่ต้องการให้ผู้อยู่ในอาคารมั่นใจได้ว่าอากาศในอาคารมีคุณภาพจริง โดยเรามีการวัดค่าอาคารอยู่ทุกวัน ทั้งการวัด PM 2.5 เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมั่นใจในการอยู่อาศัยในอาคาร อีกทั้งด้านการดูแลเครื่องกรองอากาศเราล้างแผ่นกรองอากาศตามกำหนด และเปลี่ยนตัวกรองอากาศตามรอบอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้

รายละเอียดตัวกรองอากาศเราจะติด MERV 7 ที่ด้านหน้าเครื่อง และติด MERV 13 ด้านหลัง เราทำความสะอาด MERV7ทุก 3 เดือน เปลี่ยนทุก 5 ปี MERV13 ทำความสะอาดทุก 3 เดือน เปลี่ยน ทุก 2 ปี ถ้าคุณภาพอากาศต่ำกว่ามาตรฐานเราจะทำความสะอาดบ่อยขึ้นเปลี่ยนเร็วขึ้น อีกทั้งการวัดคุณภาพอากาศในอาคารเราจ้างบ.จากภายในมาตรวจอากาศในอาคารทุก 1 ปี