26 พฤศจิกายน 62, กรุงเทพมหานคร – สุเอซ (SUEZ) ผู้นำด้านการบริหารการจัดการน้ำและของเสีย นำโดย นายอองตัวร์ ก๊อร์จ ประธานบริหารกลุ่มรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ บริษัท สุเอซ เอเชีย พร้อมด้วย นายเฌอโรม เลอ บอรก์เนีย ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการกลุ่มรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้  และ นายบุรินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร ผู้จัดการงานพัฒนาโครงการ ได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแผน ‘Shaping SUEZ 2030’ ซึ่งสุเอซได้เล็งเห็นโอกาสและความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำและขยะในทศวรรษหน้า ณ เดอะเฮ้าส์ ออนสาทร, กรุงเทพฯ

นายอองตัวร์ ก๊อร์จ ประธานบริหารกลุ่มรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ บริษัท สุเอซ เอเชีย เผยว่า ด้วยแผนยุทธศาสตร์ ‘Shaping SUEZ 2030’ สุเอซมุ่งหวังที่จะรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการบริการและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ที่ทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ น้ำ อากาศ และดิน

โดยบริษัทใช้ประโยชน์จากจุดแข็งหลักของกลุ่ม ซึ่งได้แก่ นวัตกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ดีที่สุด มีทีมที่มีความเชี่ยวชาญสูง และชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ เพื่อการขับเคลื่อน และเติบโต ในการทำงาน อีกทั้งการมีส่วนร่วมของทุกคนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านนายเฌอโรม เลอ บอรก์เนีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมอีกว่า กลุ่มสุเอซยังประสบความสำเร็จในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ โรงงานรีไซเคิลพลาสติกโพลีเมอร์ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในกลางปี 2563 ในฐานะโครงการรีไซเคิลพลาสติกอย่างครบวงจรในทวีปเอเชียเป็นแห่งแรกของสุเอซ จะแปลงขยะจำพวกพลาสติกฟิล์มในท้องถิ่นราว 30,000 ตัน ให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ ทดแทนพลาสติกบริสุทธิ์ที่ผลิตจากฟอสซิล

ในประเทศไทยมีการเกิดขยะพลาสติกว่า 2 ล้านตัน/ต่อปี และมีการถูกรีไซเคิลเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น ในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรปและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยในปี 2030 คือการมุ่งเน้นการรีไซเคิลพลาสติก 100% ดังนั้น สุเอซ จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดขยะพลาสติกและยังเป็นการอนุรักษ์มหาสมุทร โดยโรงงานแห่งนี้จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซของสหภาพยุโรป และสนับสนุนแผนการของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทั่วโลก

ความสำเร็จของ SUEZ 2030 ก็เช่นเดียวกันกับการพัฒนาของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับสรรพกำลังและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทุกคนที่ร่วมในพันธกิจ ในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ในค่านิยมใหม่ของเรา คือ ความปรารถนาในด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ การให้เกียรติ และจิตวิญญาณของทีม บวกกับวัฒนธรรมที่ได้รับการหล่อหลอมให้มีจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะ เราทุกคนจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ภายใต้แผนกลยุทธ์ของเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปีสุเอซ คือผู้นำระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้ำและของเสียอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน มีพนักงานมากถึง 90,000 คน ใน 5 ทวีปทั่วโลก และกว่า 60 ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับพนักงานอีก 420 คน ในด้านการบริการบำบัดน้ำเสีย ด้านสุขาภิบาล การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ ในกลุ่มประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และพม่า สุเอซ ได้ดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกว่า 200 แห่ง รวมไปถึงการสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนา (R&D) 2 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายอองตัวร์กล่าวทิ้งท้าย