หวังกระตุ้นพลังสร้างความตระหนักรู้คุณค่าอาหารและร่วมลดความสูญเปล่าของอาหาร โดยรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย” เป็นผู้คว้ารางวัลและรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” คว้ารางวัลในปีนี้

งานการประกาศผลและมอบรางวัลเวทีประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” เป็นปีที่ 2 กับแนวคิด “อวสาน……….อาหารถูกทิ้ง” ซึ่งเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างบริษัทซีพีแรมจำกัดร่วมกับสาขามีเดียอาตส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการดำเนินโครงการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการลดความสูญเปล่าของอาหารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมโดยการแชร์ไอเดียสร้างพลังผ่านวีดีโอคลิปความยาว 3 นาที ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากโดยในปีนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 360 ผลงานนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหารหรือFOOD WASTE ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศระหว่างการเปิดรับผลงาน

ในปี 2562 โรงเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกับผลงานคำเตือน! ขยะอาหารทีมใครขายไข่ไก่ส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับผลงาน Food Waste Chaos ทีม 80k production  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกับผลงานเธอฉันและจานเปล่าทีมคน-ธรรม-หนังนอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยมี2รางวัลได้แก่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกับผลงาน Hero ทีมหนาวนี้กอดใครจะหนาวได้ไงแดดเมืองไทยร้อนขนาดนี้และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับผลงานนายเป็นใคร ทีม MCTV Studio

ทางด้านรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คว้ารางวัลกับผลงาน 3Phak the Revenge of Vegetable จากทีม Chakorn Studio  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับผลงานกินไม่หมดใครเดือดร้อนทีมแก๊งหมีขาวสำหรับรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพผลงาน The Request ทีม NOPCITY STUDIO  ส่วนรางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยที่คว้ารางวัลมี2 แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับผลงานในชื่อ Stop Food Waste กินไม่หมดแค่ห่อกลับทีม Professional Studio  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับผลงานในชื่อถ้ารักฉันก็กินฉันสิ ทีม ABOX AGENCY

ทางด้านนายวิเศษวิศิษฏ์วิญญูกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรมจำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการฯ  ดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและลดความสูญเปล่าทางอาหารรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมปัญหาความสูญเปล่าทางอาหารหรือFood Waste ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารของโลกซีพีแรมให้ความสำคัญและขอร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมสร้างความตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่ารวมถึงยังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

ภายในงานประกาศรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้Food Waste” ปีที่2 ขึ้นจัดขึ้น  ณโรงละครอักษราคิงเพาเวอร์กรุงเทพฯโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงบริษัทซีพีแรมจำกัดและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันธ์ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันธ์, คุณสุปราณีชนะชัยผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีแรมจำกัดและคุณสุรศักดิ์ป้องศรผู้กำกับภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีย์ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสร้างสรรค์อาหารสร้างโลก”อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธล้อทองพานิชย์Executive Producer ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ “เทคนิคการทำหนังสั้นสร้างสรรค์สังคมในยุคดิจิตอล”อีกด้วย “ซีพีแรมดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกื้อกูลยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักในการลดความสูญเปล่าของอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ลุยปลูกฝังสังคมลดการกินทิ้งขว้างเพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืนทางอาหารและร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนสืบไป” นายวิเศษวิศิษฏ์วิญญูกล่าวทิ้งท้าย