กรมเจ้าท่า เปิดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์ และเรือรักษาการณ์ รับเทศกาลวันลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ตรวจเข้มการจราจรทางน้ำตลอดริมน้ำเจ้าพระยาเพื่อรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ โป๊ะเทียบเรือ ทุกจุด ในพื้นที่ประกาศเขตควบคุมการจรวจรทางน้ำ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมเปิดสายด่วนแจ้งเหตุได้ที่ 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมเจ้าท่า ได้จัดพิธี ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ในคืนวันลอยกระทง และการปฎิบัติการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV ) ในวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) โดยมี นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฎิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการควบคุมจัดการจราจรเรือให้บริการข้ามฝาก เรือบริการนักท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร ท่าเรือ และโป๊ะเทียบเรือสำคัญๆที่เปิดให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาร่วมเทศกาลตลอดเส้นทางที่ประกาศเป็น เขตควบคุมการเดินเรือในแม่เจ้าพระยา รวมถึงพื้นที่ริมน้ำในต่างจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลลอยกระทงทั่วประเทศ

“ทั้งนี้กรมฯ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าของเรือบริการ และผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ ให้มีความปลอดภัย และมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเรือ เช่น เสื้อชูชีพ ห่วงยาง ให้เพียงพอ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการเดินเรือ พร้อมกับให้เจ้าของโป๊ะตรวจสอบความแข็งแรง มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการบนโป๊ะให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการรับน้ำหนัก และจะมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในปี 2563 ต่อไป”

อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ได้มีการออกประกาศ ให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือตั้งแต่สะพานพระราม 7-สะพานพระราม 9 โดยห้ามเรือขนส่งชนิดต่างๆห้ามการเดินเรือในเวลาที่กำหนดตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. พร้อมทั้งออกประกาศเตือนห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวจุดพลุ ดอกไม้ไฟบนเรือโดยสาร และเรือภัตตาคารซึ่งกรมฯได้เปิดสายด่วน รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ที่เบอร์ 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการดำเนินงาน ของทีมชุดปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ทำการปล่อยเรือตรวจการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 10 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 2 ลำ เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ จำนวน 8 ลำ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 61 ท่าเรือ กำลังพล 180 คน สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1–7 และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 41 ศูนย์ เรือตรวจการณ์ จำนวน 52 ลำ รวมกำลังพลทั้งสิ้น จำนวน 938 นาย เรือตรวจการณ์ จำนวน 62 ลำ โดยมีกรมเจ้าท่าจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่ายังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือตลาดยอดพิมาน และ ท่าเรือสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ในส่วนของภูมิภาคยังได้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 61 ศูนย์