สมาคมกวางตุ้งแห่งประเทศจีน แต่งตั้ง บริษัท เอ เอ็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นจำกัด เป็นตัวแทนธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการจัดงานแถลงข่าว แต่งตั้ง บริษัท เอ เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นจำกัด เป็นตัวแทนธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โดยสมาคมกวางตุ้งแห่งประเทศจีน

การแถลงข่าวครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ซึ่งจะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น ในการอำนวยความสะดวก ด้านการค้าข้ามพรมแดน และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธี และได้กล่าวถึงการส่งเสริม SME ของประเทศสำหรับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำขั้นตอน วิธีการ และการส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง

และประเด็นสำคัญคือ การได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากตัวแทนจัดงานทั้ง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ตัวแทนจาก Alibaba Mr.Eric Su Head of Alibaba.com Southeast Asia Region ได้มาแนะนำวิธีการ ขั้นตอน ความเป็นมา จุดมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ต่างๆ ของ Alibaba.com

นายจุลสิทธิ์ เย็นเมตตากุล ผู้บริหารบริษัท เอ เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวถึงการส่งสินค้าไปขายประเทศจีน ข้อควรระวังต่างๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ Trademark ของสินค้า ในส่วนของตัวแทนจากบริษัท ไอริส มีเดีย เทรดดิ้ง จำกัด Xiao juan, Yin ผู้บริหารบริษัท ไอริส มีเดีย เทรดดิ้ง จำกัด ได้กล่าวถึง รายละเอียดการฝึกอบรม E-Commerce การขนส่ง โลจิสติก คลังสินค้า และ แพลตฟอร์ม การกระจายสินค้า และตัวแทนจากสมาคมถ่ายทอดสด GDBZ อีคอมเมิร์ซกวางตุ้งแห่งประเทศจีนสาขาประเทศไทย และ Yang Lei ได้กล่าวแนะนำบริษัท และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้น จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเพิ่มศักยภาพให้วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย ได้ขยายไปยังตลาดโลก ทางผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Latest posts