ดร.สาธิต วิทยากร (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) และประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด พร้อมด้วยนายวีระ ศรีชนะชัยโชค (ซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – คอร์ปอเรท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) แถลงข่าวผลประกอบการปี 2561 ที่ประสบความสำเร็จด้วยรายได้รวม 2,722.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไร (EBITDA) 368.7 ล้านบาท เติบโต 43.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมประกาศแผนธุรกิจปี 2562 หลังย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก 1.ขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ ด้วยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค พร้อมเพิ่มพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ 2.จับมือพันธมิตรใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุ  รับกระแสธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผู้สูงอายุที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ 3.มุ่งยกระดับโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งในส่วนของการปฏิสัมพันธ์ (Interface) กับผู้รับบริการ การบริการลูกค้า รวมทั้งส่วนของสำนักงาน (Back Office) ที่เน้นบริหารงานแบบ Shared Services กับโรงพยาบาลต่างๆ ในเครือข่าย เพื่อให้เกิดมาตรฐานกลาง และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด