บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณพุทธรักษ์ ทิพชัชวาลวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค